Veelgestelde vragen De ZonneVisser

Veelgestelde vragen De ZonneVisser

Een energiecoöperatie die duurzame elektriciteit opwekt via 852 zonnepanelen op het dak van recyclingbedrijf Vissers aan de Ambachtsweg 11 in Udenhout. Hiermee kun je 15 jaar lang profiteren van aftrek van energiebelasting.

Dit project is een initiatief van Energie Coöperatie Udenhout (ECU), een bruisende energiecoöperatie die Udenhout groener en duurzamer wil maken door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.

Op het dak van recyclingbedrijf Vissers aan de Ambachtsweg 11 in Udenhout. Het platte dak is gericht op het zuiden.

Iedereen in het postcodegebied: 5011, 5012, 5056, 5061, 5071, 5074, 5151, 5175 (de letters van de postcode doen er niet toe). Dit geldt voor woningeigenaren, huurders en ondernemers. Voorwaarde is dat je een elektriciteitscontract op jouw naam hebt staan. Voor bedrijven geldt dat ze een kleinzakelijke elektriciteitsaansluiting moeten hebben (dus maximaal 3×80 Ampère).

Als je een bijdrage wilt leveren aan een beter milieu en:

  • je eigen dak niet geschikt is voor zonnepanelen (bijvoorbeeld door schaduw van grote bomen of omdat het op het noorden ligt), of
  • als je zonnepanelen op je eigen dak lelijk vindt, of
  • als je in een monument woont waar geen zonnepanelen op mogen, of
  • als je thuis meer elektriciteit verbruikt dan je zelf opwekt met eigen zonnepanelen, of
  • als je een gezamenlijk dak hebt waar niet voldoende panelen op kunnen (bijvoorbeeld appartementencomplex).

Ja. Je krijgt gedurende 15 jaar energiebelasting terug over de opgewekte energie (in 2018: 12,7 eurocent per kWh, inclusief BTW) onder de voorwaarde dat de Belastingdienst een aanwijzing geeft aan Project de Zonnevisser. Bovendien wek je met jouw aandeel in de panelen zelf groene stroom op, en draag je zo een steentje bij aan de zo noodzakelijke verduurzaming van onze samenleving.

De minimaal gegarandeerde opbrengst is 235 kiloWattuur (kWh) per zonnepaneel per jaar. Afhankelijk van de werkelijke zoninstraling kan het in enig jaar 10/15% meer zijn. De werkelijke hoeveelheid wordt jaarlijks via je energierekening verrekend.

Je kunt al meedoen met 1 aandeel. Een aandeel komt overeen met de opbrengst van een zonnepaneel. Het maximum is afhankelijk van je eigen verbruik, want je krijgt alleen energiebelasting terug over je eigen verbruik (tot een maximum van 10.000 kWh per jaar). Deel je jaarverbruik door de verwachte opbrengst van een zonnepaneel (235 kiloWattuur per jaar). Neem daar 85% van, want in de komende 15 jaar ga je hoogstwaarschijnlijk nog wat energie besparen. Rond dit getal naar beneden af, en je hebt het maximum aantal aandelen dat je kunt kopen.

Rekenvoorbeeld:

Jaarverbruik: 3500 kiloWattuur

3500 gedeeld door 235 = 14,89

14,89 x 85% = 12,66

12,66 afronden naar beneden = 12 aandelen

Er komen 852 op het dak van recyclingbedrijf Vissers aan de Ambachtsweg 11 in Udenhout. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 65 gezinnen. De verkoop van de aandelen gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvraag plus betaling. Voorwaarde is dat je in het juiste postcodegebied woont. Van de 852 panelen worden er aan particulieren 502 toegewezen en aan ondernemers 350 panelen .

Het kost eenmalig € 275 per aandeel. De ZonneVisser verkoopt de opgewekte elektriciteit aan een energiebedrijf en betaalt met de opbrengst daarvan de overige projectkosten (bijvoorbeeld onderhoud en verzekeringen) en keert het restant jaarlijks uit aan de deelnemers naar rato van het aantal panelen. Aan de deelnemers wordt daarnaast jaarlijks een bijdrage in de administratiekosten in rekening gebracht. Dat is € 25 per deelnemer per jaar (onafhankelijk van het aantal aandelen).

Ja, met de huidige energiebelasting verdien je de investering in ongeveer 10 jaar terug (terwijl je gedurende 15 jaar energiebelasting terug krijgt). Dit project valt namelijk onder de regeling verlaagd tarief, ook wel de postcoderoos regeling genoemd. De elektriciteit die is opgewekt met jouw aandeel in de panelen, wordt afgetrokken van het elektriciteitsverbruik op je eigen aansluiting (indirect salderen heet dat). Je krijgt energiebelasting terug over de opgewekte elektriciteit.

De energiebelasting is in 2018 € 0,127 inclusief BTW. Dat is ongeveer tweederde van het totale elektriciteitstarief. Ieder jaar bepaalt de overheid de hoogte van de energiebelasting. Jouw jaarlijks financieel voordeel is hiervan afhankelijk. Wordt de energiebelasting hoger, dan verdien je de investering sneller terug. Wordt de energiebelasting lager, dan wordt de terugverdientijd langer. Ditzelfde geldt trouwens ook bij zonnepanelen op je eigen dak.

Helaas werken (nog) niet alle energieleveranciers mee aan de postcoderoos regeling. Check dus vooral van tevoren of jouw leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt. Als dat zo is, kun je bij dezelfde leverancier blijven. Als dat niet zo is, moet je overstappen naar een leverancier die wel meedoet. Veel energieleveranciers helpen je bij de overstap.

Volgens de website www.hieropgewekt.nl werken de volgende energieleveranciers mee aan de postcoderoos regeling: Greenchoice, Qurrent, Pure Energie, Eneco, Huismerk Energie, Anode, Delta, DE Unie, NLD, NLE, Servicehouse, Budget Energie, Engie, Nuon (vanaf eind 2017). De website van Hieropgewekt bevat de meest actuele gegevens.

Ja, dat kan. Kijk wel of je nieuwe leverancier de postcoderoos regeling ondersteunt.

Als je een of meer aandelen koopt, krijg je 15 jaar de energiebelasting terug van de opbrengst van jouw aandeel in de zonnepanelen. Na 15 jaar stopt automatisch je deelname aan dit project en wordt de coöperatie ZonneVisser ontbonden. Indien je verhuist binnen het postcodegebied van de postcoderoos van de Zonnevisser, kun je je aandeel meenemen. Als je tijdens de looptijd van het project van je aandelen af wilt, kun je die geheel of gedeeltelijk te koop aanbieden. Misschien wil de volgende bewoner jouw aandeel overnemen of kun je het verkopen aan andere leden van de coöperatie?

Als dit allemaal niet lukt, zal de coöperatie je aandeel terugkopen. Over het algemeen zal de prijs dan wel iets lager zijn.

Ja, als je een of meer aandelen koopt voor dit project, word je automatisch lid van deze coöperatie. Er is inmiddels een bestuur voor de coöperatie. Op de eerste ALV van de Coöperatie ZonneVisser draagt Energie Coöperatie Udenhout de verantwoordelijkheid voor dit project in zijn geheel over aan het bestuur van Coöperatie ZonneVisser. Dan gaat Energie Coöperatie Udenhout zelf weer aan de slag met volgende projecten om Udenhout te verduurzamen.

Nee, voor de activiteiten van coöperatie ZonneVisser geldt geen vergunningsplicht. De activiteiten vallen buiten het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is wel een infomemorandum.