Beste leden van BEC,

Het bestuur van BEC hoopt dat u allemaal gezond en vitaal deze moeilijke tijden doorstaan hebt.

Voor iedereen is het een rare tijd, en alles loopt anders dan verwacht. Ook bij de BEC is dat het geval: een aantal weken zijn we door corona stilgelegd. Daarna hebben we via skype vergaderd, maar dat gaat net wat minder gemakkelijk. Daarom nu deze uitgebreide nieuwsbrief om iedereen bij te praten.

Website en contact met de leden

Ons hoofdcommunicatiemiddel is de website: alle nieuwtjes en projecten worden daar vermeld. Maar het bestuur realiseert zich dat niet alle leden gewend zijn regelmatig op de site te kijken. Daarom gaat de site anders ingericht worden: wie elk nieuw bericht via de mail wenst te ontvangen, gaat uitgenodigd worden om een account te openen. Zo kan het bestuur u beter actief informeren.

Zonnevisser, nieuw project: boomkwekerij Hoogeind

Het project Zonnevisser eerste fase is afgerond: de bijna 500 panelen zijn geplaatst en wekken stroom op, de Energie-coöperatie Zonnevisser functioneert, en als het goed is hebben alle deelnemers inmiddels een erkend contract waardoor ze de energiebelasting terugkrijgen.

Het bestuur van ECU voert inmiddels besprekingen met het Recyclingbedrijf Vissers om een tweede fase op te starten, mocht u belangstelling hebben om deel te nemen in dit collectieve project: via de website van ECU kunt u zich als belangstellende registreren.

Het bestuur van BEC is benaderd door de energie-coöperatie uit Oisterwijk ivm een ander collectief zonnepanelenproject: op de bedrijfshal van boomkwekerij Hoogeind aan de Streepstraat worden 225 zonnepanelen geplaatst. Iedereen met de postcode 5056 kan daar aan mee doen. Inschrijving is inmiddels geopend en loopt via de site van Zon op Oisterwijk.

Burgerwindpark Spinder

Ook het project Spinder is afgerond: alle molens draaien zoals u waarschijnlijk zelf ook heeft gezien. Alleen de officiële, feestelijke ingebruikname is tijdelijk uitgesteld door corona. Ook de overdracht van de leverancier/ aannemer is uitgesteld omdat essentiële onderdelen tijdelijk niet leverbaar waren. Toch heeft het bestuur van de coöperatie Burgerwindpark De Spinder aangegeven dat over 2020 de eerste uitkering aan de spinderdeelhouders gedaan zal gaan worden.

Autodelen

Het project Autodelen heeft corona-vertraging opgelopen. Wel is er een behoefte-onderzoek gedaan. Resultaat is dat 27 ingevulde formulieren zijn ontvangen. Onze voorlopige conclusie: er zou in Berkel Enschot voldoende behoefte zijn om een succesvol project te starten. Het bestuur van BEC heeft besloten om daadwerkelijk te starten met dit project door een elektrische deelauto voor proefritten ter beschikking te stellen van 15 juni tot 15 juli. Afhankelijk van het gebruik, de ervaringen en financiën, wordt daarna besloten om het project door te zetten of stop te zetten. Wil je een gratis proefrit maken in een elektrische auto ? Stuur dan een mail naar de secretaris via

Heb je een succesvolle proefrit gemaakt en wil je actief deel gaan nemen in het autodeelproject? Dat kan per direct, als je afspraken maakt met de secretaris. Wij stellen het op prijs als iedereen in zijn eigen familie-, vrienden- en collegakring ook reclame maakt voor dit mooie project!

Reks

In de media heeft u kunnen volgen dat elke regio een aandeel moet gaan leveren in de energietransitie: elke regio moet een Regionale Energie en Klimaat Strategie opstellen. Globaal betekent dat dat de regio Hart van Brabant 50 windmolens moet plaatsen en 100 ha zonnepanelen. Het volgende plaatje is gepubliceerd:

Het bestuur van BEC is dan ook groot voorstander dat het bestuur van Burgerwindpark De Spinder actief een tweede fase van het burgerwindpark opstart: de aangegeven locatie langs de NWTangent is bij uitstek geschikt om nog een aantal windmolens te plaatsen. We houden u op de hoogte. Daarbij streven alle partijen naar een goede inpassing in de omgeving, een mooi, groen rendement moet immers natuurlijk gedragen worden door de samenleving.

 Aan de slag met je huis.

Deze actie van de gemeente Tilburg heeft in Berkel-Enschot meer dan 100 deelnemers opgeleverd. Dit toont aan dat er in Berkel Enschot wel degelijk nagedacht wordt over duurzaamheid. In Udenhout gaan ze nog een stapje verder: binnen het project Rhedcoop worden daadwerkelijk 10 huizen gezocht om te verduurzamen. Uitdrukkelijk worden daarbij eigenaren ontzorgt: bedoeling is om via een ESCo (Energie Service Company) eigenaren te helpen met de beslissingen, de contacten met de aannemer te regelen en zelfs de kosten van de maatregelen te verrekenen met de (te verwachten dalende) maandelijkse energielasten. Bedoeling van dit project is om hier een benaderingswijze uit te ontwikkelen die over heel Tilburg uit te rollen is: in 5 jaar moeten 1500 huizen op deze wijze verduurzaamd worden. Meer inlichtingen kunt u krijgen bij de secretaris.

Samenwerking met EC Udenhout

Het bestuur van BEC vergadert gezamenlijk met het bestuur van ECU. Indien noodzakelijk wordt incidenteel apart vergaderd. Wij vinden dit een uitstekende constructie die veel praktische voordelen oplevert. Wij willen de samenwerking dan ook op de huidige wijze voortzetten.

Isoleren is de basis voor een duurzaam huis!

Daarom is een boekje met praktijkinformatie over isoleren bij deze brief bijgesloten. Doe er uw voordeel mee, en als uw huis al volledig geïsoleerd is: geef het dan aan iemand anders die er wat mee kan doen.

Nieuwe ledenvergadering is nog niet gepland maar streefdatum is eind september 2020. Via de site krijgt u meer informatie.

Tot slot, wij werken als team van bestuursleden en vrijwilligers hard aan diverse projecten zoals u ziet. Projecten die duurzame energie nastreven, bij voorkeur met een mooi rendement én directe toegevoegde waarde voor de deelnemers. Altijd met een nuchter oog voor de omgeving.

Voelt u zich aangesproken door één van de vele initiatieven dan is er altijd plaats voor enthousiaste bestuursleden of vrijwilligers, voor één project of meerdere. Heeft u interesse, neem dan contact op met één van de bestuursleden zoals u die vindt op onze site.

En: zegt het voort, zegt het voort! Voor leden die nieuwe leden aanbrengen we een leuk presentje.

 

Met vriendelijke groeten,

Christiaan Weytmans

Secretaris

Samen werken aan een betaalbare en duurzame energietoekomst.

Secretariaat

 • Jeroen Boschlaan 33
 • 5056 CV Berkel Enschot
 • Tel: 013-5333530
 • E-mail:

 

Penningmeester

 • Wilhelminaplantsoen 5
 • 5056 HB Berkel-Enschot
 • Tel: 013-5334051
 • E-mail:

Organisatiegegevens

 • IBAN: NL57 RABO 0144 4599 65
 • BIC: RABONL2U
 • BTW-nummer: 852.796.043.B01
 • KvK-nummer: 57928118

DELEN