De inschrijving voor Spinderdelen is gesloten: 691 leden van de 11 energiecoöperaties hebben samen voor € 1,5 miljoen aan Spinderdelen gekocht! “We zijn ontzettend blij met dit resultaat”, aldus bestuurslid Ruud Zuer. “Inwoners van Hart van Brabant zijn dus zeker bereid om zelf ook te investeren in een duurzame samenleving. En we hebben nu voldoende eigen vermogen om het burgerwindpark te gaan realiseren.”

Het was bij de start op 17 juli jl. nog best even spannend of we de deadline gingen halen. Uiteindelijk is vanwege de zomervakantie de verkoopperiode nog een maand verlengd tot 30 september 2018. Daarna ging het ongelooflijk hard mede dankzij het enthousiaste verhaal van alle vrijwilligers.

Toewijzing Spinderdelen
Bij het sluiten van de verkoop zijn 6258 Spinderdelen verkocht. Wie voor 1 september Spinderdelen heeft gekocht, heeft alle gekochte Spinderdelen toegewezen gekregen. De kopers uit de tweede verkoopperiode worden volgens het reglement afgetopt waarmee het maximaal aantal beschikbare Spinderdelen van 6.000 wordt bereikt. Helaas bleek de eerder bekendgemaakte planning voor verdere berichtgeving niet haalbaar.

Tijdens het proces heeft het bestuur van het burgerwindpark vragen gekregen of het mogelijk was om Spinderdelen over te dragen. Volgens de reglementen was dit na uitgifte mogelijk tegen betaling van € 25,00 administratiekosten. Het bestuur heeft echter alsnog besloten om in deze fase zonder betaling van kosten de mogelijkheid te bieden om Spinderdelen over te dragen aan kinderen, kleinkinderen of dergelijke. In het proces en de daaraan gekoppelde planning, was hier geen rekening mee gehouden. Het automatiseringsproces moest worden aangepast mede omdat alle 691 deelnemers dezelfde mogelijkheid dienen te krijgen.

Naar verwachting heeft het burgerwindpark rond 15 november 2018 iedereen hierover geïnformeerd. Dan volgt nog de reactietijd en verwerking van de gegevens. Daarna wordt direct gestart met de verzending van de certificaten aan de kopers van Spinderdelen. Al met al een vertraging van ongeveer 4 weken, waarvoor oprechte excuses!

Ruud Zuer
Bestuurslid Burgerwindpark De Spinder U.A.

Zie: http://spinderwind.nl