De Energie-coöperatie BEC bestaat inmiddels een kleine 10 jaar en heeft ongeveer honderd leden.

Het bestaansrecht van de BEC wordt samengevat in de slogan: “Samen werken aan een betaalbare en duurzame energietoekomst”.

Met een bestuur van 4 personen wordt nauw samengewerkt met de Energie-Coöperatie Udenhout.

Het belangrijkste communicatiemiddel is de website (www.b-ec.nl) waarbij alle nieuwe berichten op de eerste van de maand via een nieuwsbrief naar de leden worden gestuurd.

Onder de knop “Over BEC” vindt u deze link:

www.youtube.com/watch?v=k3bckgkchFE naar een filmpje met voorzitter Sven Verbruggen waarbij hij uitlegt wat de BEC doet.

Ondanks dat dit filmpje pas 2 jaar oud is, is er wel een belangrijke taak bijgekomen: er is inmiddels intensief en gestructureerd overleg met de gemeente Tilburg.

Aanleiding was de actie rondom de energieadviezen waarbij een energie-adviseur op huisbezoek komt en middels een verslag aangeeft welke maatregelen op energie-gebied zinvol zijn. Inmiddels zijn er 2 werkgroepen

ingesteld: een campagneteam dat publicitaire acties coördineert en de stuurgroep Aan de slag met je huis dat onder de paraplu van Duurzamer Tilburg.nl voor woningeigenaren de energietransitie probeert te versnellen.

Binnenkort start dan ook een actie om gezamenlijk isolatiemaatregelen in te kopen: Muur- Vloer- en Dakisolatie en HR++ of Triple-glas. Tevens gaat de gemeente de succesvolle actie Zon op je Dak hierbij onderbrengen.

Daarnaast worden zeer regelmatig artikelen geplaatst in het lokale blad De Schakel, én die worden goed gelezen want regelmatig komt daar reactie op.

Aan de actie met de energie-adviezen hebben BEC en ECU samen een mobiel energie-loket overgehouden: een fietscamper volgeladen met promotiemateriaal die als aandachtstrekker bij activiteiten ingezet kan worden. Zo hebben we recent meegedaan aan de sinterklaasoptocht in Udenhout vanwege het thema Energie. Overigens is deze fietscamper ook voor de andere Tilburgse coöperaties beschikbaar.

Als we terugkijken naar de afgelopen jaren, zijn er een aantal successen te noemen: 4 windmolens op Spinderwind die ook voor de BEC budget opleveren om andere acties te doen, collectief zonnedak in Udenhout Zonnevisser, collectief zonnedak in Berkel Enschot Hoogeind, een succesvolle Energiemarkt op 26 maart 2022, een drukbezocht energiecafé op 30 juni 2022 over zonnepanelen, een groot aantal energie-adviezen in Berkel-Enschot.

Maar voor de toekomst zijn wel wensen te formuleren: we zouden graag meer leden krijgen, we zouden graag het bestuur uitbreiden zodat méér projecten gedaan kunnen worden: warmtetransitie en b.v. het project deelauto`s opnieuw opstarten, we zouden graag een plaats vinden voor het derde collectieve zonnedak, we hopen een mooie rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van de energiehub De Baars, we zoeken samenwerking met andere organisaties in Berkel Enschot zoals de Dorpsraad en KBO.

Christiaan Weytmans
Secretaris BEC

DELEN