Tussentijds bericht voortgang Zonnedak Udenhout

background_zonnepaneel-copy.jpg

Tijdens de voorlichtingsavond op 1 november moesten wij melden dat het beoogde zonnedak op de rijhal niet gerealiseerd kon worden. Oorzaak: de aangepaste dakconstructie blijkt niet van toereikend draagvermogen om de 840 zonnecollectoren te dragen.

Deze tegenslag heeft alleen maar tot meer energie geleid om een zonnedak in Udenhout te realiseren. De aanwezigen hebben vele alternatieve locaties aangedragen, waarvoor dank.
De dagen daarna werden spontaan meerdere daken aangeboden. Dit bewijst dat het initiatief voor een zonnedak in Udenhout leeft.

De werkgroep kan nu melden dat inmiddels met zeven dakeigenaren is gesproken en de daken zijn bekeken. We willen niet opnieuw met onvoldoende draagvermogen worden geconfronteerd. Daarom zal bij de geringste twijfel een derde deskundige partij in de arm genomen worden om van de daken een sterkteberekening te maken. Tevens worden criteria opgesteld om gefundeerde keuzes te kunnen maken. Zodra een definitieve keuze is gemaakt, zal de nieuwe businesscase worden uitgewerkt.

Tweede helft december hopen we u nader over de voortgang te kunnen informeren.

DELEN