Stukken jaarvergadering 18 11 as!

Geachte leden van BEC,

Hierbij wil ik u uitnodigen voor de ledenvergadering van BEC. Vanwege Corona zal deze digitaal gehouden worden via MS Teams op woensdag 18 november om 20.00 uur.

Iedereen die de vergadering bij wil wonen, kan zich melden bij het secretariaat. U ontvangt dan een link waarmee u digitaal deel kunt nemen aan de vergadering. Op woensdag 18 november staat de verbinding vanaf 19.30 uur open zodat u ruim op tijd aan kunt melden.

Mocht u niet handig zijn in het digitaal vergaderen, dan kunt u proberen op het tijdstip van de vergadering bij een ander lid (op gepaste afstand) de vergadering te volgen.

Uiterst belangrijk is dan dat het secretariaat over uw juiste E-mail-adres beschikt. Daarom worden deze stukken ook op papier via de post bij u bezorgd. Mocht u deze uitnodiging dus niet digitaal krijgen maar alleen via de post, wilt u dan uw juiste E-mail-adres aan het secretariaat doorgeven?

Bijgevoegd is de agenda, de financiële stukken en de actuele stand van zaken over de projecten. Graag wil ik u wijzen op het omvangrijke document “Samenwerken doe je zo” dat u via onze website www.b-ec.nl in kunt zien. Hierin wordt beschreven hoe de 14 energie-coöperaties van Midden Brabant samen willen werken aan het realiseren van de doelstellingen van de REKS (Regionale Energie- en Klimaat Strategie) die er uiteindelijk toe moeten leiden dat Midden Brabant in 2050 energie-neutraal is.

Het spijt ons dat wij u niet fysiek kunnen ontmoeten, maar we hopen via de digitale ledenvergadering toch met u in contact te kunnen treden.

Met vriendelijke groet,

Christiaan Weytmans

Jaarrekening presentatie ALV 2020 b-ec.nl

Agenda jaarvergadering B-EC 18 11 2020

Verslag activiteiten b-ec.nl 2020

 

DELEN