Stand van zaken zonnepark Loon op Zand

Een aantal leden van b-ec.nl doen mee met zonnepark Loon op Zand, daarom een update:

 

Geachte dames en heren, deelnemers in de obligatielening van BurgerZonnepark Loon op Zand,

Na grondige voorbereidingen is afgelopen voorjaar de bouw van Zonnepark Loon op Zand van start gegaan. De voorbereidingen bestonden o.a. uit een uitgebreid onderzoek naar de aanwezigheid van munitie en -resten uit de 2e wereldoorlog. Gelukkig zijn deze niet aangetroffen en medio april ging de bouw van start. Bij de voorbereidingen en de bouw zijn voorzorgsmaatregelen getroffen zodat medewerkers geen gevaar liepen vanwege de aanwezige bodemvervuiling die is ontstaan in de 2e helft van de 20e eeuw. Toen was het gebruikelijk om afvalwater te laten ‘bezinken’. Vanaf 1995 lagen de vloeivelden braak en nu gaan we daar duurzame zonne-energie opwekken. U maakte dit mede mogelijk door deel te nemen in de obligatielening van BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand.

Vanaf midden april zijn kabels ingegraven, funderingspalen ingedrukt, ‘tafels’ gebouwd en daarop zonnepanelen bevestigd. De aannemer – het Eindhovense bedrijf Ecorus – werkte hierbij nauw samen met het in Den Bosch gevestigde grondwerkbedrijf Van Lijssel en met Heijmans Infra uit Rosmalen. Voor de start is het hekwerk met faunapassages geplaatst. Inmiddels zijn alle montagewerkzaamheden afgerond, de trafohuisjes en de beveiligingscamera’s geplaatst en de aansluiting op het stroomnet van Enexis gerealiseerd. Eind juli vond de eerste onafhankelijke technische inspectie plaats en ons zonnepark slaagde hiervoor glansrijk.

Nu loopt de testfase. Hierin worden alle leidingen, circuits, schakelingen en transformatoren grondig getest. Dit is noodzakelijk om veilig te produceren en stroom aan het net te leveren. Op en aan het zonnepark wordt nog gewerkt aan de inrit, de voetgangerspassage en straks in de herfst worden de struiken en bomen geplant die het geheel af maken.

Als de testfase succesvol is afgesloten levert de aannemer het zonnepark aan ons op. Bij oplevering start de commerciële productie. De datum van oplevering en overdracht is voor u belangrijk. Dan wordt de obligatielening rentedragend en bouwen we de toegezegde jaarlijkse rente en aflossing op.

Graag willen we vanuit BurgerZonnepark en ECLoZ | om u nader kennis laten maken met het zonnepark en met facetten van het werk dat daaraan door velen is verricht. U begrijpt dat we dat vanwege  veiligheid niet op de vloeivelden kunnen houden. Hiervoor gaan we naar Het Klavier aan het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Houdt hiervoor zaterdagmiddag 28 oktober alvast vrij in uw agenda. U ontvangt ter gelegener tijd hiervoor dus een uitnodiging.

Indien u nadere informatie wenst, gerichte vragen hebt of ‘iets kwijt wilt’ dan vernemen we dit graag via  of .

Mede namens Jos van Best en Fred Greven, de bestuurders van BurgerZonnepark Vloeivelden Loon op Zand, een hartelijke groet en graag tot ziens,

Bert Branderhorst – voorzitter ECLoZ u.a.

BurgerZonnepark Loon op Zand is een initiatief van ECLoZ | om, de energiecoöperatie in de gemeente Loon op Zand

DELEN