Stand van zaken ZonneVisser

Beste aspirant leden van coöperatie De Zonnevisser,

Tussen 24 juni en nu hebben jullie je ingeschreven voor het project De Zonnevisser. Voor sommigen was de inschrijving recent, voor anderen al direct na de start en vooral de laatsten hebben al enige tijd weinig vernomen van ons.

Via dit bericht willen we jullie op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken.

  • De inschrijving is gestart op 24 juni.
  • Het bestuur van ECU/BEC en het oprichtingsbestuur van De Zonnevisser monitoren en bespreken de voortgang maandelijks.
  • Op dit moment zijn er 37 inschrijvingen die totaal optellen tot 50% van de 852 panelen die De Zonnevisser omvat.
  • Die 37 inschrijvingen zijn vooral particuliere inschrijvingen.
  • Als gezamenlijk bestuur van ECU/BEC en Zonnevisser vinden we dat het aantal inschrijvingen achterblijft bij onze verwachtingen.
  • Om die reden hebben extra wervingsactiviteiten plaatsgevonden en is de inschrijftermijn verlengd. Op dit moment tot en met november 2018.
  • In de maand november willen we een werving doen specifiek gericht op ondernemers in Udenhout en Berkel Enschot.
  • Parallel onderzoeken we wat de businesscase is voor het project De Zonnevisser met kleinere omvang. Ook willen we dan aangeven welke plannen er zijn voor de rest van het dak.
  • Het is onze intentie om eind november knopen door te hakken en duidelijkheid te verschaffen. Als het echt niet anders kan, blazen we het project De Zonnevisser af en krijgt iedereen het inschrijfgeld terug.

Ik hoop jullie voor dit moment voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de stand van zaken.

Voor verdere vragen zijn wij bereikbaar via

Namens de gezamenlijke besturen van ECU/BEC en oprichtingsbestuur De Zonnevisser,

 

 

DELEN