Inschrijven De ZonneVisser

Inschrijven De ZonneVisser

Vul onderstaande gegevens in om je in te schrijven als deelnemer aan het project ‘De ZonneVisser’.

De inschrijving op het door u aangegeven aantal Zonnedelen wordt slechts van kracht door overmaking van het totaalbedrag op de bankrekening t.n.v. Coöperatieve vereniging De ZonneVisser u.a. (hierna de coöperatie);

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester Sjef Leijs tel: 06-54221804

Persoonsgegevens:
Deelname:
Huidige situatie:

(Op alle gegevens die je met Energie Coöperatie Udenhout deelt is onze privacyverklaring van toepassing)

Inschrijfreglement coöperatie de ZonneVisser
  • De inschrijving op Zonnedelen a € 285 per Zonnedeel kan plaatsvinden vanaf 1 juni 2018. Inschrijving dient plaats te vinden via de website ………….. De inschrijfperiode eindigt op 30 juni 2018 of zoveel eerder wanneer de inschrijving is volgeschreven.
  • Na sluiting van de Inschrijvingsperiode d.d. 30 juni 2018, of zoveel eerder als vastgesteld door de coöperatie zal op of omstreeks 15 juli 2018 de bevestigingen van de toewijzingen, alsmede de bekrachtiging van het Inschrijfformulier door de coöperatie, per e-mail aan de Zonnedeeel houders worden verzonden. Ook geïnteresseerden die door overschrijving geen Zonnedeel krijgen toegewezen krijgen hiervan bericht. Zo spoedig mogelijk na de uitgiftedatum, doch uiterlijk op 30 juni 2017, zal de coöperatie op haar website bekend maken hoeveel Zonnedelen er daadwerkelijk zijn uitgegeven. Indien de inschrijver wel een betaling heeft verricht, maar geen toewijzing ontvangt, dan zal het totaalbedrag van worden teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal geen rente worden vergoed over het teruggestorte bedrag.
  • Indien het Project geen doorgang vindt, zal de coöperatie de ondergetekende daarvan uiterlijk vier (4) dagen na de sluitingsdatum hiervan in kennis stellen. Indien de inschrijver wel een betaling heeft verricht, het project vindt geen doorgang dan zal het totaalbedrag worden teruggestort op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke betaling werd gedaan. Er zal geen rente worden vergoed over het teruggestorte bedrag.
  • De inschrijver is ermee bekend van het feit dat inschrijving inhoudt dat hij / zij zal kunnen deelnemen in het project ZonneVisser.
  • De inschrijver bevestigt door het complementeren van zijn / haar inschrijving, door overmaking van zijn / haar totaalbedrag, kennis te hebben genomen van het informatiememorandum project de ZonneVisser. Onder ander dat belegd wordt buiten het toezicht van de AFM.