Met Prinsjesdag 2018 is de eerste stap bekend gemaakt om de beweging ‘van aardgas naar stroom’ in gang te zetten.

Enkele punten uit de Miljoenennota voor 2019 op energiegebied:

Aanpassing energiebelasting

De eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt verhoogd en de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd. Daarmee worden de tarieven in de energiebelasting beter in balans gebracht in verhouding tot de CO2-uitstoot. Het kabinet hoopt dat sneller wordt overgestapt op warmtepompen en aardwarmte. Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt per 1 januari 2019 met 3 cent per m3 verhoogd en het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas met 0,482 cent per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met 0,72 cent per kWh.

Vermindering energiebelasting omlaag

Het kabinet stelt voor de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting. De opbrengst van deze maatregel wordt ingezet voor de verlaging van de belasting op inkomens en winsten. Huishoudens met lage inkomens zullen via gericht inkomensbeleid gecompenseerd worden voor de hogere energierekening.

DELEN