Particulieren kunnen BTW op zonnepanelen terugvragen

Volgens het EU-hof moet de exploitatie van zonnepanelen voor de BTW worden aangemerkt als een economische activiteit. Staatssecretaris Weekers acht de uitkomst van het arrest ongewenst, maar ziet geen juridische ruimte om het ondernemerschap te ontkennen. Hij zal in Europees verband pleiten voor aanpassing van de Btw-richtlijn.

 

 

Dat betekent op dit moment dat particulieren, die zich als Btw-ondernemer hebben aangemeld, recht hebben op teruggaaf van de bij de aanschaf van de zonnepanelen betaalde BTW. Aftrek van BTW op de aanschaf van zonnepanelen is alleen mogelijk als de eigenaar ondernemer is voor de Btw-heffing. Er ontstaat geen recht op aftrek of Btw-plicht met terugwerkende kracht.

Wilt u meer weten over zonnepanelen en BTW, klik dan op de volgende link: vragen en antwoorden

DELEN