Werkgroepen B-EC

B-EC werkt met een -helaas- kleine club van -gelukkig- bevlogen vrijwilligers. Wij kunnen dan ook zeer goed nieuwe vrijwilligers gebruiken!

Draagt u de doelstellingen van B-EC een warm hart toe en wilt u actief worden binnen onze Coöperatie, meld u zich dan aan bij een van onze bestuursleden.