Over BEC

Welkom bij Berkel-Enschot Energie Coöperatie (https://youtu.be/k3bckgkchFE)

Waarom B-EC?

In toenemende mate vindt in de samenleving een omslag in denken van burgers (transitie) plaats over de wijze waarop voorzien kan worden in de noodzakelijke behoeften.

Transitie is een proces van omslag in denken, handelen en organiseren door burgers over de inrichting van hun leefomgeving en het voorzien in hun directe behoeften. De energie-transitie zal komende decennia vorm moeten krijgen. Landelijke en provinciale overheid zullen wettelijke kaders maken en van boven-af de energie-transitie inkaderen. Als energie-coöperatie probeert BEC de energietransitie van onder-af en op lokaal niveau handen en voeten te geven.

Redenen hiervoor zijn o.a.:
• Bezorgdheid over het milieu
• Vervreemding t.o.v. bureaucratische organisaties en weerzin tegen grootschaligheid
• Gebrek aan inzicht in gevoerd beleid en kostenontwikkelingen
• Geloof en vertrouwen in zelfoplossend-/organiserend vermogen

Het wordt steeds meer zowel technisch als economisch aantrekkelijk om energie schoon op te wekken op lokaal niveau. Duurzaamheid, het beperken van CO2-uitstoot en het zorgzaam omgaan met het milieu spelen hierbij eveneens een rol. Dit vraagt om nieuwe vormen van (collectief) ondernemerschap, het opheffen van belemmeringen, het bij elkaar brengen van groepen en individuele burgers en het ontwikkelen van nieuwe financiële arrangementen.

Op grond van deze overwegingen is door een aantal inwoners uit Berkel Enschot al in 2013 besloten tot oprichting van de Energie Coöperatie Berkel-Enschot (BEC).

Het bestuur van BEC werkt zeer nauw samen met het bestuur van Energie Corporatie Udenhout (ECU): waar ECU zich richt op de Zonnevisser richt BEC zich meer op Spinderwind zodat beide energie-coöperaties elkaar uitstekend aanvullen.

Samen met ECU en Onze Auto geven we vorm aan het deelauto-project.

KIJK OOK HIER VOOR EEN FILM OVER WWW.B-EC.NL:   https://youtu.be/k3bckgkchFE

Robert Holl, bestuurslid

Christiaan Weytmans, secretaris

Jack van Zeeland, penningmeester

Sven Verbruggen, voorzitter