Ook in 2015 zit ECU niet stil

De ECU heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om activiteiten voor te bereiden voor haar huidige en toekomstige leden en wij willen dit nu graag met u delen.

Verschillende projectgroepen zijn in het leven geroepen om deze activiteiten in goede banen te leiden:
a. Buurkracht; bevorderen van gemeenschapszin en actieve samenwerking in woonwijken om zo bewustwording te kweken over energiegebruik, energiebesparing en duurzaamheid.
b. Energielabel: achtergrond, betekenis en verbetering van het energielabel voor woningen onder de aandacht brengen én vervolgens leveren van een bijdrage om het voorlopige energielabel naar een definitief label van de woning om te zetten.
c. Samen geeft Energie: op basis van een bestaande subsidieregeling organiseren van het ontzorgen bij het energiezuiniger maken van bestaande woningen (van voor 1980).
d. E-Battle: een competitie met andere huiseigenaren om het energieverbruik binnen uw huis op te sporen en te verlagen.
e. Collectief PV-systeem: aanbrengen van grootschalige collectieve zonnepaneelsystemen op beschikbare dakruimte(n) waarmee stroom/energie kan worden geleverd aan inwoners van Udenhout/participanten.
f. T-Wind: met nog 4 andere Tilburgse energiecoöperaties realiseren van vijf windmolens op De Spinder te Tilburg, waardoor energie/stroom tegen gereduceerd tarief kan worden aangeboden.
g. Zonnepanelen: aanbieden van zonnepanelen voor installatie op de eigen woning. Door samenwerking met een geselecteerde aanbieder werden inmiddels al meer dan 60 systemen geleverd.
Komende maanden zullen deze projecten verder uitgewerkt worden en zal geregeld een update gegeven worden over de voortgang. Indien u graag mee wilt denken over bepaalde onderwerpen, dan kunt u deze informatie met ons delen via: of plaats uw reactie op twitter: @ECUdenhout. Ook kunt u natuurlijk naar de filmavond komen op 4 juli (zie informatie bij evenement).

DELEN