Nieuwe actie gemeente Tilburg!

Sinds 23 november zijn er bewonersbrieven op de mat gevallen bij ruim 45.000 Tilburgse woningeigenaren over de gemeentelijk isolatieactie. Hierbij kunnen onze bewoners zich vrijblijvend en kosteloos aanmelden voor offertes op maat voor dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. Ook is er een subsidie vastgesteld die inwoners tijdens deze actie en daarbuiten kunnen aanvragen voor isolerende maatregelen. Deze actie wordt voor ons uitgevoerd door onze opdrachtnemer ‘Winst uit je woning’. Meer info op: Woning isoleren – Duurzamer Tilburg

Energieadvies

Ook wordt er in deze actie doorverwezen naar de energieadviseurs, voor mensen die nog niet precies weten wat ze willen laten isoleren en daarom eerst een advies willen hebben.

Subsidie

De gemeente biedt een subsidieregeling aan om woningen te isoleren. De subsidie is aan te vragen vanaf 1 december 2023 tot eind 2024. In de bewonersbrief staat informatie over de aanvraag van deze gemeentelijke subsidie. De subsidie is voor woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning (energielabel D, E, F of G) met een WOZ-waarde<€429.300. Voor alle voorwaarden en details kijk op Subsidieregeling voor het isoleren van woningen – Gemeente Tilburg.

Deze gemeentelijke subsidie is te combineren met de landelijke ISDE-subsidie, wat het extra aantrekkelijk maakt voor op nu de stap te maken! Winst uit je woning helpt deelnemers met hun aanvraag.

Ecologie (spouwmuurisolatie)

Bij isoleren is het belangrijk dat daarbij de Wet natuurbescherming wordt nageleefd. Gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen maken voor hun nest- en verblijfsplaatsen vaak gebruik van woningen. Binnen de isolatieactie krijgen deelnemers automatisch een offerte waarbij al op adresniveau rekening is gehouden met de te nemen maatregelen om te voldoen aan ons SMP en daarmee aan de Wet natuurbescherming. De gemeente gaat zorgen voor wijkgerichte collectieve maatregelen in de vorm van vervangende nest- en verblijfplaatsen voor de beschermede diersoorten. Hiervoor draagt elke bewoner die spouwmuurisolatie laat doen €60,50 af om deze maatregelen te kunnen bekostigen. Daarmee beschermen we onze dieren, voldoen bewoner en uitvoerder aan de Wet natuurbescherming en zijn ze ook nog eens goedkoper uit!

In bepaalde gevallen zal een woning vóór het isoleren ongeschikt gemaakt moeten worden. Ook deze kosten hiervoor worden automatisch meegenomen in de offerte. Voor bewoners die in aanmerking komen voor subsidie, kan deze ook ingezet worden om deze kosten te betalen. Binnenkort meer informatie over ecologie op www.duurzamertilburg.nl

DELEN