Jaarvergadering 26 2 2019! (20.00 uur)

Berkel-Enschot, 8 januari 2019

Geacht (nieuw) lid van Berkel-Enschot Energie Coöperatie,

Bij deze alvast een vooraankondiging voor onze jaarvergadering over het boekjaar 2018, de locatie volgt nog:

  1. Opening door de voorzitter en welkom aan de nieuwe leden
  2. Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester
  3. Vaststelling begroting 2019
  4. Vaststelling contributie 2019
  5. Stand van zaken ZonneVisser
  6. Stand van zaken bouw 4 windturbines Spinderwind.nl
  7. Bespreking overige initiatieven
  8. Rondvraag
  9. Borrel, u aangeboden door B-EC

Met energieke groet,

Het Bestuur,

Christiaan Weytmans
Jack van Zeeland
Robert Holl
Sven Verbruggen
www.b-ec.nl

DELEN