Hart van Brabant pakt handschoen energie op

 

Artikel Brabants Dagblad, 23-02-2017

De regio gaat zelf aan de slag met schone energie. Gisteren was in Tilburg de aftrap.Het is precies uitgerekend. Wanneer de regio rond Tilburg en Waalwijk in 2050 in haar eigen energiebehoefte wil voorzien, zouden er onder meer 426 windmolens moeten staan en 2560 voetbalvelden aan zonnepanelen moeten liggen.
Dat gaat niet gebeuren. Maar hoe gaat het Hart van Brabant met z’n 400.000 inwoners dan wél de overstap maken van kolen, olie en gas naar hernieuwbare energie? En hoe kun je dat zo in de omgeving inpassen dat iedereen er mee kan leven of er mogelijk zelfs beter van wordt? Dat gaat de regio zelf uitzoeken en zo snel mogelijk vertalen naar een concreet uitvoeringsplan. Een mix aan vormen van opwekking, productie, transport en levering van stroom en warmte zal de kaart van Midden-Brabant anders inkleuren. Regionaal samenwerkende partijen nemen er per project de verantwoordelijkheid voor. Dat moet het vervolg worden op een gisteren in Tilburg gehouden ‘energietop’. Een honderdtal mensen – ondernemers en burgers, mensen van overheden en onderwijs – kwam in De NWE Vorst bijeen. Aan ‘werktafels’ probeerden ze twee belangrijke vragen te beantwoorden: wat kunnen we samen en wáár kan het? Dat leverde eerste aanzetten op, die in verdiepingssessies worden uitgewerkt. Die moeten dan uitmonden in afspraken: een Energie en Ruimte-deal voor het Hart van Brabant.

Biomassa

Het kan dan om veel verschillende dingen gaan. Wegen die energie opwekken, het landelijk gebied dat via de teelt van biomassa als energiefabriek fungeert, elektrisch vervoer naar de Efteling, water als bron van energie. Zeker met het benutten van aardwarmte kan het Hart van Brabant z’n slag slaan. ,,De ingewikkelde breuklijnen in de ondergrond van deze regio leveren veel mogelijkheden voor geothermie op”, zei Mariëlle Kok van het consortium HUB Vooruit. ,,We moeten dat allemaal wel aan laten slaan bij de mensen die nog niet veel met de energietransitie hebben”, zegt Willem Jaspers, die de regionale plannen begeleidt. ,,Het ontstaan van nieuwe werkgelegenheid kan helpen. Plus: nu komt de energierekening nog van de Russen en het Midden-Oosten, straks hou je die in de eigen regio.”

DELEN