Gezocht – nieuwe voorzitter Energie Coöperatie Udenhout

De organisatie van Energie Coöperatie Udenhout staat en de beoogde activiteiten krijgen gestalte.De energiecoöperatie richt zich op het voorzien in behoeften op lokaal nivo m.b.t. maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Dit wordt gerealiseerd door het verbinden van de lokale vraag naar energiebesparing met het lokale aanbod van energie en duurzame oplossingen.

ECU is een lokaal opererend bedrijf wat gerund wordt door vrijwilligers, werkend aan de verduurzaming van ons mooie dorp. De drukke werkzaamheden in zijn eigen adviespraktijk maken dat de huidige voorzitter zijn voorzitterschap ter beschikking heeft moeten stellen.

ECU staat aan de vooravond van de realisatie van een eerste collectief zonnedak voor die inwoners die zelf niet in de gelegenheid zijn om zelf zonnecollectoren te installeren. Daarnaast is ECU betrokken bij de ontwikkeling van een burgerwindmolenpark te Tilburg. Uiteindelijk willen we naar een energieneutraal Udenhout.

Als ECU zijn we daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter, die het gezicht naar buiten is en op evenwichtige wijze verder helpt (uit)bouwen aan onze coöperatie.

Primair zien wij de taak van de voorzitter als verbinder en aanjager. Hij/zij weet zich gesteund door een enthousiaste groep bestuursleden en werkgroepen. De projecten hebben een eigen interne e.o. externe projectleider, de bestuurstaken zijn verdeeld over de diverse bestuurders. Door een heldere taakverdeling binnen het bestuur, werkgroepen en het projectmatig werken is het (onbezoldigd) voorzitterschap met beperkte tijdinzet per week in te vullen.
Interesse? Neem dan contact op met Leo Dubbeldam, voorzitter van de Raad van Commissarissen. Te bereiken onder telefoonnummer 06-513 51 741 () of ECU secretaris Jan Besselink 06-22 915 120 ( ).

 

 

DELEN