Financiering Spinderwind.nl is rond! Nw fase breekt aan.

De financiering is rond!

Op de valreep voor de feestdagen hebben wij financial close behaald. We zijn trots dat we samen met de 11 lokale energiecoöperaties, Energiefonds Brabant en met onze adviseur Green Trust deze mijlpaal hebben bereikt. En met grote dank aan de leden van de energiecoöperaties die hebben geïnvesteerd in Spinderdelen.

Met het ondertekenen van een groot aantal contracten hebben we afgelopen periode forse stappen gezet in het realiseren van het burgerwindpark op de Spinder in Tilburg. Vrijdag 23 november 2018 zijn de grondcontracten getekend met Attero, Waterschap De Dommel, gemeente Tilburg en Natuurmonumenten. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder meer de vergoeding voor het plaatsen van windmolens op hun grond.

Op woensdag 19 december 2018 zijn vervolgens nog meer contracten getekend:

  • Het contract met Nordex voor de levering van 4 windmolens van het type N117. Deze molens hebben een hoogte van de toren van 91 meter en een rotor diameter van 117 meter. Iedere molen heeft een vermogen van 3,6 MW. Dat is meer dan aanvankelijk per molen geraamd!
  • Voor het realiseren van alle civiele en bouwkundige werken – onder meer het fundament voor de molens en het leggen van kabels – hebben we een contract gesloten met GMB. Dit bedrijf heeft ruime ervaring met windmolenparken en heeft Van Den Heuvel als onderaannemer voor de elektrische werken in de arm genomen.
  • En ten slotte hebben we een kredietovereenkomst gesloten met de ASN Bank. Deze groene bank is de medefinancier van ons windmolenpark geworden.

Volle kracht vooruit

Aan de voorbereidingen voor dit burgerwindpark is lang gewerkt maar we zijn blij dat volgend jaar dan toch echt de schop in de grond gaat. Eerst worden kabels, fundament en alle noodzakelijk grondwerkzaamheden verricht. Volgens planning kunnen in de zomer de 4 windmolens geplaatst worden. Na de zomervakantie start dan het proefdraaien. We gaan zelf groene stroom produceren!!

Mede namens onze initiatiefnemers wensen wij iedereen hele fijne feestdagen toe.

DELEN