Nieuwsbrief Maart 2024

Beste leden van BEC,

Hierbij de eerste Nieuwsbrief van 2024 met een update van de projecten die momenteel draaien of
in voorbereiding zijn:

10-jarig jubileum: In de Schakel is het al aangekondigd: op donderdag 16 mei 2024 vieren we samen
met ECU ons 10-jarig jubileum in `t Plein in Udenhout: SAVE THE DATE! Binnenkort ontvangt u meer
bijzonderheden middels een aparte uitnodiging.

Duurzaamheidswandeling Eikenbosch: Komende zaterdag 30 maart van 9.00 – 10.30 uur onder
leiding van boswachter Frans Kapteijn worden enkele bijzondere tuinen in de wijk bezocht.
Aanmelden via: https://wijk-eikenbosch.buurkracht-online.nl

Thuis Energie Besparen Doe Je Zo! 6 huiseigenaren uit Berkel Enschot doen mee met dit project
waarbij middels een blowerdoortest gekeken wordt waar de energielekken zitten in de woning. We
zoeken nog een coördinator voor de opschaling van volgend jaar als er 50 woningen mee gaan doen.
Als u één van die 50 woningen wilt zijn, kunt u alvast aanmelden via Deelname is
gratis maar u wordt wel geacht enkele buurtgenoten die in een soortgelijke woning wonen uit te
nodigen en mee te laten kijken.

Autodelen: we zijn nog steeds op zoek naar een ambassadeur voor het autodelen. De bedoeling is
dat er op Koningsoord 2 deelauto`s komen staan. Het project ligt panklaar in de la, in afwachting van
6 deelnemers en een ambassadeur die de dagelijkse gang van zaken regelt. Aanmelden via

Zandbatterij: We gaan een regionaal project starten om te kijken of dit een oplossing is voor
seizoensopslag van energie en/of warmte: zie
https://www.youtube.com/watch?v=3gEYNe7l3kE

Wil jij meedenken in dit veelbelovende project? Meld je aan bij de secretaris of via

DELEN