Inschrijfformulier

Vul onderstaande gegevens in om je aan te melden voor het Lidmaatschap of als Donateur van BEC.

De contributie voor donateurschap bedraagt € 15,00 per jaar.
Voor een lidmaatschap bedraagt de contributie € 7,50 per half jaar (vanaf najaar 2018 € 25,00 per jaar).

Gelieve dit bedrag over te maken op bankrekening NL57 RABO 0144 4599 65 tnv Berkel-Enschot Energie Coöperatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester Jack van Zeeland tel: 013-5334051

Persoonsgegevens:

(Op alle gegevens die je met Berkel-Enschot Energie Coöperatie deelt is onze privacyverklaring van toepassing)