Deelname

Het lidmaatschap van de coöperatie staat open voor particulieren, bedrijven en maatschappelijke instellingen woonachtig respectievelijk gevestigd te Berkel-Enschot.

U kunt BEC op 2 manieren financiëel ondersteunen:

  • Lidmaatschap:  contributie bedraagt € 7,50 per half jaar, vanaf najaar 2018: € 25,00 per jaar.
  • Donateurschap: € 15,00 per jaar

Donateurschap

€ 15,00 per jaar

Bij een donateurschap heeft u geen stemrecht en u kunt geen diensten afnemen. Wel wordt u via diverse kanalen op de hoogte gehouden van projecten en andere relevantie informatie.

Lidmaatschap

€ 25,00 per jaar

Voor dit bedrag heeft u stemrecht op de ledenvergadering en u kunt diensten afnemen van Berkel-Enschot Energie Coöperatie. Denk hierbij aan collectieve inkoop (en montage) van zonnepanelen, zonnecollectoren etc. Maar ook besparingsprojecten zoals een nulmeting van uw woning, isolatieadvies en collectieve inkoop van besparingsproducten en/of -diensten.

U kunt lid worden van Berkel-Enschot Energie Coöperatie door het inschrijfformulier in te vullen.
Het bedrag kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL57 RABO 0144 4599 65 t.n.v. Berkel-Enschot Energie Coöperatie.

Voor vragen omtrent betalingen kunt u contact opnemen met de penningmeester van BEC, Jack van Zeeland, telefoonnummer: 013-5334051.
Voor andere vragen kunt u zich wenden tot secretaris Christiaan Weytmans via mailadres