Energie Coöperatie Udenhout (ECU) wil samen met en voor inwoners van Udenhout en omgeving duurzame energie produceren. Samen met u nemen wij onze verantwoordelijkheid om de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen. Daarmee dragen wij ook in onze eigen buurt en omgeving bij aan een goede toekomst en leefmilieu voor uw en onze kinderen. Door de lokale energieproductie nemen wij tevens zelf het initiatief in handen en worden wij minder afhankelijk van grote marktpartijen.

Waarom een zonnedak?

Een zonnedak is een geschikte manier om op grotere schaal gezamenlijk duurzame elektriciteit te produceren omdat de plaatsing van zonnepanelen kan worden geoptimaliseerd. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor het plaatsen van zonnepanelen op één groot dak. Dit aangezien niet alle woonhuizen (maar ook bedrijfspanden) geschikt zijn voor het

plaatsen van zonnepanelen vanwege bijvoorbeeld een ongunstige ligging. Maar ook omdat een gezamenlijk systeem per deelnemer goedkoper is.

Waar?

Een zonnedak geeft iedereen de mogelijkheid om eenvoudig zonne-energie op te wekken in eigen buurt/omgeving! Dat kan door, samen met ons, te investeren in het collectieve zonnestroomsysteem op het dak een van de gebouwen van De Visser Recycling in Udenhout. De eerste fase is gerealiseerd, we bekijken nu de mogelijkheid om de tweede fase op te starten.

Hoe werkt het?

De deelnemers aan De Zonnevisser fase 1 hebben gezamenlijk de coöperatie De ZonneVisser opgericht en een bestuur gekozen. De deelnemers hebben gezamenlijk het benodigde vermogen ingebracht en de eerste fase van het zonnestroomproject gerealiseerd. De ZonneVisser exploiteert het zonnedak waarbij gebruik gemaakt wordt van de Postcoderoos regeling.

Postcoderoos

De Postcoderoos regeling maakt het voor partijen met een kleinverbruikersaansluiting (huishoudens,bedrijven, scholen, etc.), die geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen, mogelijk om gezamenlijk op een andere locatie zonnestroom op te wekken en deze, zonder daarover energiebelasting af te hoeven dragen, zelf te gebruiken. Deelnemers moeten wel gevestigd zijn binnen een zogenaamde postcoderoos. Een postcoderoos is een viercijferig postcodegebied plus alle daaraan grenzende viercijferige postcoderoosgebieden. Voor De ZonneVisser wordt dat het postcodegebied 5071, met alle daaraan grenzende postcodegebieden. De energiebelasting vrijstelling is voor 15 jaar gegarandeerd. Deelnemers ontvangen naar rato van hun aandeel in de coöperatie hun deel in de netto-opbrengst van de opgewekte zonnestroom

Meedoen?

Lees eerst het informatie-memorandum.

Gezinnen/particulieren en bedrijven die wonen, respectievelijk gevestigd zijn in één van de volgende postcodegebieden kunnen meedoen: 5011, 5012, 5056, 5061, 5071, 5074, 5151, 5175. Door lid te worden van de projectcoöperatie De Zonnevisser en te investeren in één of meer participaties wordt u mede-eigenaar van De ZonneVisser en het zonnedak. Als u belangstelling hebt om mee te doen aan een eventuele 2e fase of een ander zonnedak in Udenhout of Berkel-Enschot: schrijf een mail naar het secretariaat.

Voor meer informatie kijk op de pagina Veelgestelde vragen “De ZonneVisser”.

Voor het laatste nieuws over dit project zie onze nieuwspagina.

Documenten:

DELEN