Bestuursamenstelling

Sinds 22 5 2018 bestaat het bestuur van B-EC uit:

Robert Holl, bestuurslid

Christiaan Weytmans, secretaris

Jack van Zeeland, penningmeester

Sven Verbruggen, voorzitter

Voor onze contactgegevens, zie elders op deze site.

DELEN