Besluitpunten laatste ledenvergadering d.d. 22-5-2018

Besluitpunten laatste ledenvergadering d.d. 22-5-2018:

 • Benoeming Sven Verbruggen, Robert Holl, Christiaan Weytmans, Jack van Zeeland tot bestuur (i.p.v. informeel interim-bestuur zoals tot op heden).
 • Bestuurswijziging doorgeven bij KvK (doet Sven).
 • Loek Scheeren heeft zich aangeboden als vrijwilliger, rol nog te bezien.
 • Aftreden RvT, posities vacant. Sven schrijft Job en Jan als RvT-leden uit bij KvK.
 • Vooralsnog zelfstandig blijven voortbestaan tot medio 2019, dan herafweging. Dit vooral om het democratisch en financieel model rondom Spinderwind niet te verstoren.
 • Hecht blijven samenwerken met EC Udenhout zoals nu reeds het geval.
 • ZonneVisser en Spinderwind zijn de 2 projecten waar we ons mee bezig houden. Gisteren daarvoor zo’n 30 geïnteresseerden aanwezig.
 • Contributie start weer vanaf 1 juli 2018 en wel € 7,50 voor 2e helft 2018. Jack gaat die innen.
 • Najaar 2018 contributie bezien voor 2019 ev. In principe contributie dan € 25/jaar zoals ook in Udenhout om niet met ECU te ‘concurreren’.
 • Jaarverslag 2016 en 2017 goedgekeurd en vastgesteld.
 • Site zsm weer in de lucht (vereist ivm Spinderwind). Contacten met WISH Webdesign die ECU ook doet, zijn gelegd.

DELEN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin