Besluitpunten laatste ledenvergadering d.d. 22-5-2018

Besluitpunten laatste ledenvergadering d.d. 22-5-2018:

 • Benoeming Sven Verbruggen, Robert Holl, Christiaan Weytmans, Jack van Zeeland tot bestuur (i.p.v. informeel interim-bestuur zoals tot op heden).
 • Bestuurswijziging doorgeven bij KvK (doet Sven).
 • Loek Scheeren heeft zich aangeboden als vrijwilliger, rol nog te bezien.
 • Aftreden RvT, posities vacant. Sven schrijft Job en Jan als RvT-leden uit bij KvK.
 • Vooralsnog zelfstandig blijven voortbestaan tot medio 2019, dan herafweging. Dit vooral om het democratisch en financieel model rondom Spinderwind niet te verstoren.
 • Hecht blijven samenwerken met EC Udenhout zoals nu reeds het geval.
 • ZonneVisser en Spinderwind zijn de 2 projecten waar we ons mee bezig houden. Gisteren daarvoor zo’n 30 geïnteresseerden aanwezig.
 • Contributie start weer vanaf 1 juli 2018 en wel € 7,50 voor 2e helft 2018. Jack gaat die innen.
 • Najaar 2018 contributie bezien voor 2019 ev. In principe contributie dan € 25/jaar zoals ook in Udenhout om niet met ECU te ‘concurreren’.
 • Jaarverslag 2016 en 2017 goedgekeurd en vastgesteld.
 • Site zsm weer in de lucht (vereist ivm Spinderwind). Contacten met WISH Webdesign die ECU ook doet, zijn gelegd.

DELEN