ALV ZonneVisser 14 6 20.00 uur

Veel leden van www.b-ec.nl hebben zonnepanelen via ZonneVisser, vandaar:

 

Beste leden,

Het is weer zover. Na een bijzonder productief jaar is het tijd om stil te staan bij het reilen en zeilen van de ZonneVisser in het afgelopen jaar en in het bijzonder bij het mooie resultaat. Daarom nodigt het bestuur u uit voor de algemene jaarvergadering. Daarin wordt uiteraard verantwoording afgelegd, maar ook uitleg gegeven.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Vaststelling van de notulen van de vorige vergadering.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Jaarcijfers 2022
 5. Kascommissie
 6. Décharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Uitkering aan leden 2022
 9. Verschil verrekening Greenchoice ten opzichte van ingediende kWh
 10. Ledenverklaring 2023
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

U kunt uiteraard onderwerpen toevoegen: laat het weten! In het bijzonder wil het bestuur stilstaan bij een tweetal onderwerpen, nl het jaarresultaat en de daarbij behorende uitkering per zonnepaneel. Daarnaast wil het bestuur het onderwerp jaaropgave bespreken en met name het belang van een zo realistisch mogelijke opgave in verband met de consequenties voor de uiteindelijke zo maximaal mogelijke teruggave.

Al met al voldoende ver voor discussie en gedachtewisseling volgens ons.

Vergeet u niet  een eventuele verkoop van panelen door u  te melden  aan het bestuur. Dit om de teruggave van energiebelasting in goede banen te leiden. Heeft u plannen panelen te gaan verkopen verzoeken wij u dat ook kenbaar te maken bij het bestuur, mogelijk zijn er andere leden die hiervoor belangstelling hebben.

Het bestuur biedt een kopje koffie aan vóór de vergadering. Andere consumpties zijn voor eigen rekening. Wij hopen u te mogen zien op 14 juni. Aan/afmelding graag vóór 1 juni i.v.m. de zaalreservering/inrichting.

De ledenvergadering vindt plaats op

Datum: 14 juni

Locatie: Het Raadhuis, Slimstraat 2 te Udenhout

Tijd:20.00-22.00

Hopelijk tot ziens,

Ruud Trines

Lon Willems

Richard l’Ami

DELEN