3e ALV ECU op dinsdag 22 september 2015

Het ECU Bestuur nodigt haar leden en niet-leden uit Udenhout uit voor de 3e Algemene Ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout op dinsdag 22 september 2015, aanvang 20.00 uur in De Wichelroede, ingang Van Heeswijkstraat 1b, te Udenhout.

Het formele deel van de vergadering (financieel verslag 2015 en begroting 2016) wordt gevolgd door een informatief en informeel deel. Hierbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van een eerste collectieve zonnepanelen systeem op de nieuw te bouwen manage/rijhal op het sportpark te Udenhout. Met name interessant voor degenen die zelf niet in staat of bereid zijn zelf zonnepanelen op de eigen woning te realiseren.Na de vergadering is er voldoende ruimte om op informele wijze met elkaar van gedachten te wisselen.

Om uw aanwezigheid/deelname aan de Algemene Ledenvergadering kenbaar te maken, ontvangt u bij het toezenden van de vergaderstukken voor de vergadering een aanmeldformulier. Het formulier kunt u mailen naar

Wij zien u graag op de ALV op 22 september a.s.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ECU

2015 09 22 Agenda Algemene Ledenvergadering

Jaarrekening 2014 Cooperatieve Vereniging Samenwerkend Udenhout U.A.

 

DELEN