Inloopavond 13 februari: plan Burgerwindpark De Spinder

De ontwikkelingsfase is in volle gang. De notitie reikwijdte en detailniveau heeft eind november 2015 ter inzage gelegen bij gemeente Tilburg. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) heeft vervolgens in opdracht van Spinderwind het MER afgerond en aan de hand daarvan zijn de turbineposities gekozen voor opname in het bestemmingsplan. In een volgende stap worden MER en Bestemmingsplan ter inzage gelegd en kan iedereen zienswijzen indienen. Deze periode start waarschijnlijk in maart van dit jaar. Hierop vooruitlopend organiseren wij samen met betrokken partijen een inloopavond om omwonenden te informeren over de plannen voor het windmolenpark.

Via een bewonersbrief van gemeente Tilburg worden buurtbewoners één dezer dagen uitgenodigd voor de inloopavond van maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: Hondenvereniging V.D.H. Kringgroep ‘De Ypelaar’, IJpelareweg 34 te Tilburg.

DELEN